Watertube Boiler

Watertube Boiler, เครื่องกำเนิดไอน้ำ, หม้อน้ำอุตสาหกรรม

 

บุญเยี่ยมและสหาย บจก.


Watertube Boiler ดูเพิ่มเติม click
หม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำ (Water Tube Boilers) คือ หม้อไอน้ำชนิดที่ให้น้ำที่ต้องการต้มอยู่ภายในท่อที่ทำด้วยโลหะ ซึ่งเป็นสื่อความร้อนที่ดีเรียกว่า หลอดน้ำ ส่วนแก๊สที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ภายนอกรอบๆ หลอดน้ำปกติหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำนี้ใช้ผลิตไอน้ำที่มีความดันสูงตั้งแต่ 150-5,000 ปอนด์/ ตารางนิ้ว และผลิตไอน้ำสำหรับงานต้องการไอน้ำชนิดไอดง (ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง) หรืองานที่ต้องการปริมาณไอน้ำตั้งแต่ 15,000 ปอนด์/ ชั่วโมงขึ้นไป ส่วนประกอบที่สำคัญของหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำ คือ ดรัมซึ่งหมายถึง ถังเก็บน้ำรูปทรงกระบอก ในหม้อไอน้ำ อาจจะมีดรัมอยู่ 2-3 หรือ 4 ดรัมก็ได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
เนื่องจากดรัมของหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำมีหน้าที่เก็บน้ำและไอน้ำเท่านั้น ไม่มีหน้าที่จะต้องรับความร้อนจากแก๊ส ดังนั้นจึงมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับถังเก็บน้ำของหม้อไอน้ำแบบหลอดไฟ ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำ คือ หลอดน้ำ ซึ่งต่ออยู่กับดรัมทำหน้าที่เป็นส่วนรับความร้อนจากแก๊สที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และถ่ายเทให้แก่น้ำซึ่งไหลวนอยู่ภายในหลอดน้ำนี้ การไหลวนของน้ำภายในหลอดน้ำเป็นไปโดยธรรมชาติในบางส่วน และถูกบังคับให้ไหลวนในบางส่วนตามระบบการออกแบบซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป ปกติการแบ่งชนิดหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำ แบ่งออกเป็นหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำชนิดท่อตรงและหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำชนิดท่อโค้ง

 

• หม้อไอน้ำแบบแบ๊บค้อกและวิลค๊อก (Babcock & Wilcox Boiler)


หม้อไอน้ำแบบแบ๊บค้อกและวิลค๊อก (Babcock & Wilcox Boiler) เป็นหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำชนิดหลอดใหญ่ หรือหลอดนอนที่สร้างขึ้นโดยการออกแบบขึ้นจาก บริษัทMessrs Bab cock & Wilcox, London , E.C. 4 ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วยหม้อไอน้ำรูปทรงกระบอกกลมขนาดใหญ่ 1 ใบ ภายในบรรจุน้ำและไอน้ำ เตาอยู่นอกหม้อไอน้ำ ถ้าเป็นแบบใช้ถ่านหรือฟืนเป็นเชื้อเพลิง จะต้องมีตะกรับรองรับ และมักเป็นตะกรับเลื่อน (Chain grate) เพราะเป็นหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ สำหรับหลอดน้ำมีขนาดใหญ่และวางตามความยาวกับตัวหม้อไอน้ำ โดยทำมุมกับพื้นระดับเล็กน้อย

สำหรับแบบที่หมู่หลอดวางตามความยาวกับตัวหม้อไอน้ำ นับว่าเป็นหม้อไอน้ำแบบหลอดน้ำแบบแรกและเป็นแบบแรกที่บริษัท แบ๊บค๊อกและวิลค๊อกสร้างขึ้น จึงนับว่าเป็นหม้อไอน้ำแบบเก่า นิยมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมบนบกหรือเรียกว่า “ หม้อไอน้ำบก” (Land type Boiler) ตอนหัวและท้ายของหม้อไอน้ำแบบนี้ ประกอบด้วยคร๊อสบ๊อก (Cross Box)ด้านละ 1 อัน ถัดจากคร๊อสบ๊อกลงมาเป็นนิ๊ปเปิล (Nipple)และเฮดเดอร์ (Header)ตามลำดับ ระหว่างเฮดเดอร์ด้านหน้าและหลังประกอบด้วยหมู่หลอดน้ำจำนวนมาก จำนวนหลอดน้ำและเฮดเดอร์ 2 อันที่หมู่หลอดน้ำประกอบอยู่รวมกันเรียกว่า 1 ชุด หรือ 1 Elementหม้อไอน้ำแบบแบ๊บค๊อกแบบนี้จะติดตั้งหมู่หลอดได้ประมาณ 6-8 Element สามารถผลิตไอน้ำได้ชั่วโมงละประมาณ 24,000 ปอนด์ กำลังดันไอน้ำประมาณ 208 ปอนด์/ ตารางนิ้ว อุณหภูมิของไอเผา 2 ครั้ง 602 องศาฟาเรนไฮด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อไอน้ำและเชื้อเพลิงที่ใช้ รายละเอียดที่กล่าวเป็นหม้อไอน้ำแบบใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงที่กรมอู่ทหารเรือก็มีหม้อไอน้ำแบบนี้แต่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิประกอบด้วยหมู่หลอดน้ำ 9 Element รวม 91 หลอด แต่ขณะนี้ไม่ได้ใช้งาน

สำหรับหม้อไอน้ำแบ๊บค๊อกชนิดที่ติดตั้งหมู่หลอดขวางกับตัวหม้อไอน้ำ เป็นแบบที่ออกแบบมาใช้กับเรือ (Marine type)ซึ่งออกแบบไว้ 2 แบบ คือ แบบที่ใช้หลอดน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกัน และอีกแบบหนึ่งใช้หลอดขนาดใหญ่ทั้งหมด การออกแบบให้หมู่หลอดติดตั้งขวางกับตัวหม้อไอน้ำดังกล่าวนี้จะสามารถติดตั้งหมู่หลอดได้มากกว่าคือ ประมาณ 10-16 Element จึงเป็นแบบที่สามารถผลิตไอน้ำได้มากกว่า เนื่องจากหมู่หลอดน้ำติดตั้งขวางกับตัวหม้อไอน้ำ หม้อไอน้ำแบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าหม้อไอน้ำแบบ คร๊อสดรัม (Cross Drum Boiler)ตัวหม้อไอน้ำทั้งชุดติดตั้งโดยการแขวนติดกับคานเหล็ก ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาการขยายตัวของตัวหม้อไอน้ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อฐานรอง (Setting) ซึ่งทำด้วยอิฐ
รูปหม้อน้ำแบบ Babcockและ Wilcoxชนิดที่หมู่หลอดน้ำติดตั้งตามความยาวกับตัวหม้อไอน้ำซึ่งเป็นแบบเก่าสำหรับรูปด้านซ้ายมือเป็นรูปที่แสดงให้เห็นส่วนต่าง ๆ Watertube Boiler ภายในและภายนอกหม้อเฉพาะทางด้านหน้าหม้อไอน้ำ

 

• หม้อไอน้ำแบบยาร์โรว์ (Yarrow Boiler)


หม้อไอน้ำแบบยาร์โรว์ (Yarrow Boiler) คือหม้อไอน้ำแบบหลอดเล็กหรือแบบหลอดตั้งนั่นเอง สร้างโดยบริษัทยาร์โรว์ประเทศอังกฤษ ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วยหม้อไอน้ำ 3 ใบ บางแบบจะมี 4 ใบ ติดตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือตัว A (A-type)ใบใหญ่หรือใบบนเป็นหม้อพักไอ ที่เหลือเป็นหม้อพักน้ำ หมู่หลอดน้ำที่ประกอบอยู่ระหว่างหม้อพักน้ำและหม้อพักไอ เป็นหลอดตรง ปลายหลอดที่สวมหรือประกอบกับเปลือกหม้อไอน้ำจะทำเป็นมุมต่าง ๆ กับเปลือกหม้อไอน้ำ เนื่องจากเปลือกหม้อไอน้ำจะโค้งแต่หลอดจะตรง
หม้อไอน้ำแบบยาร์โรว์มีหลายแบบ บางแบบมีหม้อไว้สำหรับหม้อพักไอเผา 2 ครั้ง ต่างหากอีก 1 ใบ มีพื้นผิดเผาร้อนรวม 3420 ตารางฟุต หรือมากกว่าซึ่งจะสามารถผลิตไอน้ำมีกำลังดันใช้การด็ตั้งแต่ 575-1000 ปอนด์/ ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 700-750 องศาฟาเรนไฮนด์

 

• หม้อไอน้ำแบบทอร์นิคร๊อฟ (Thornycroft Boiler)


หม้อไอน้ำแบบทอร์นิคร๊อฟ (Thornycroft Boiler)มีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายหม้อไอน้ำแบบยาร์โรว์ แต่หมู่หลอดน้ำที่ประกอบอยู่ระหว่างหม้อพักน้ำและหม้อพักไอจะโค้งงอมาก ผิดกับแบบยาร์โรว์ โดยปลายหลอดน้ำที่ประกอบกับเปลือกหม้อไอน้ำจะทำเป็นมุมฉากกับเปลือกหม้อทุกหลอด หม้อไอน้ำแบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “หม้อไอน้ำแบบหลอดโค้ง” (Bent tube Boiler) การออกแบบให้หลอดโค้งงอและปลายหลอดตั้งฉากกับเปลือกหม้อไอน้ำก็เพื่อ

1.เจาะรูเพื่อประกอบหลอดได้ง่าย
2.เจาะรูเพื่อใส่หลอดได้จำนวนมากกว่า
3.ประกอบหลอดได้แน่นและสะดวกกว่า
4. พื้นผิวเผาร้อนหลอดมากขึ้น

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

 

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
ผู้นำเทคโนโลยี พลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อม


ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หัวพ่นไฟ รับติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม หม้อน้ำอุตสาหกรรม ติดตั้งหัวพ่นไฟ ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา เครื่องทำความร้อน หม้อกำเนิดไอน้ำ  บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด "ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมบอยเลอร์" ผู้นำเรื่องเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำอุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำร้อน กับความสำเร็จทางด้านความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบอยเลอร์ของประเทศไทย และการให้บริการที่เป็นเลิศ และอีกหนึ่งแห่งความเป็นผู้นำ บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด ได้รับอนุญาติให้เป็นตัวแทนในการซ่อมและบริการ Maxon Burner ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia (SEA)

ตัวแทนจำหน่าย
- เครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ยี่ห้อ "CLEAVER BROOKS"
- เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องต้มน้ำร้อนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ยี่ห้อ "FULTON"
- เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ความร้อนจากไฟฟ้า แก๊ส และน้ำมัน ยี่ห้อ "A.O. SMITH"
- เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำที่มีถังเป็นที่เก็บน้ำร้อน ยี่ห้อ "ADAMSON"
- เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำ แบบตั้งโดยจะเป็นแบบน้ำเย็นไหลผ่านแล้วร้อนเลย ขนาดกระทัดรัดและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ยี่ห้อ "AERCO"
- เตาเผาขยะชุมชนและสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ยี่ห้อ "ENTECH"
- หัวพ่นไฟสำหรับอุตสาหกรรมเตาหลอม เตาอบ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ "NUWAY"
- หัวพ่นไฟแบบ "AIR ATOMIZE"
- หัวพ่นไฟสำหรับอุตสาหกรรมเตาหลอม เตาอบ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ "MAXON"
- หัวพ่นไฟ "Low-Nox" มาตรฐานสูง

 

สนใจติดต่อ

 

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด

 

1314-1322 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2322 1678

 

Fax +66 2322 4329

 

Email: info@boonyium.com

 

http:// boonyium.thailandpocketpages.com


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Watertube Boiler”

Leave a Reply

Gravatar